неизброим

неизброим
прил. - безброен, несчетен, безчетен, несметен, многоброен, неизчислим, безчислен
прил. - неизмерим

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • безброен — прил. безчетен, несчетен, несметен, многоброен, многочислен, безчислен, неизчислим, неизброим, безкраен, неизчерпаем прил. неизмерим …   Български синонимен речник

  • безчетен — прил. безброен, неизброим, несметен, несчетен, многоброен прил. безчислен прил. неизчислим …   Български синонимен речник

  • безчислен — прил. безброен, безчетен, многоброен, несчетен, несметен прил. неизброим …   Български синонимен речник

  • неизмерим — прил. безмерен, голям, чрезмерен, необхватен, необятен, огромен, обширен, несъизмерим, безкраен, безконечен, безбрежен, безграничен, безпределен, грамаден, просторен, неограничен прил. нескончаем, вечен прил. несметен прил. неизчислим, неизброим …   Български синонимен речник

  • неизчислим — прил. безброен, безчетен, несчетен, несметен, многоброен, многочислен, безчислен, неизброим, безкраен, неизчерпаем прил. неизмерим …   Български синонимен речник

  • несметен — прил. несчетен, безброен, безчетен, многоброен, многочислен, безчислен, неизчислим, безкраен, неизчерпаем, неизброим прил. неизмерим, безмерен, безграничен …   Български синонимен речник

  • несчетен — прил. несметен, безброен, безчетен, многоброен, многочислен, безчислен, неизчислим, безкраен, неизчерпаем, неизброим …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”